fbpx

KONDÓM OCHRANA PRED HIV

aids

V Rusku teraz prevláda názor, že je lepšie deťom o sexe nič nehovoriť. V Nemecku, kde je sexuálna výchova povinným predmetom, vlani zaznamenali napríklad 3500 prípadov nákazy HIV, kým v Rusku viac ako 100.000. Vidíme dva odlišné prístupy a dva odlišné výsledky.

V Rusku je oficiálne zaregistrovaných okolo 800.000 ľudí nakazených vírusom HIV. Podľa odhadov zdravotníkov je ale celkový počet prinajmenšom dvojnásobný.

Pohlavné infekcie prebiehajú väčšinou bez príznakov. Majú ale fatálne následky.

Avšak v našej oblasti sú častejšie pohlavné ochorenia, ktoré sa prejavujú rôzne. Ide o častejšie nutkanie na močenie. Sekrét z močovej trubice. Zvýšená únava, bolesti svalov či kĺbov. Deformácia spermií. Sterilita. Tieto a ďalšie pojmy sa spájajú s chlamýdiovou infekciou a inými pohlavnými chorobami, s ktorými sa muži stretávajú. Akú pohlavnou chorobou trpia muži napríklad v Česku najčastejšie? Aká spôsobuje nezvratné poškodenie spermií a sterilitu? Kedy by sa mali muži otestovať a dajú sa všetky následky pohlavných chorôb vyliečiť?  Česku sú najrozšírenejšie chlamýdie.

V prvom rade je potrebné povedať, že veľmi záleží na tom, čo budeme považovať za pohlavnú chorobu. V užšom slova zmysle sem totiž zaraďujeme len typické pohlavné choroby, akou je napríklad kvapavka či syfilis. V širšom slova zmysle je však týchto chorôb oveľa viac. Pri sexe si totiž môžeme odovzdať aj pomerne bežné baktérie, takže sem zaraďujeme všetky infekčné choroby. Teda napríklad žltačku typu B, stafylokoky, streptokoky alebo chlamýdie. Práve chlamýdie sú v oblasti plodnosti mužov asi najviac rizikové. Chlamýdiová infekcia môže totiž dosť často prebiehať bezpríznakovo alebo mať len súbor príznakov. Medzi najčastejšie patria častejšie nutkanie na močenie, niekedy mierna sekrécia z močovej trubice, bolesti v oblasti prostaty či semenníkov, ale aj zvýšená únava, bolesti svalov a kĺbov, ako sme už spomínali. Nakazení muži tak hocikedy ani netušia, že nejakou chorobou trpia, nieto, aby so svojím zdravotným stavom niečo podnikli. Je nutné si uvedomiť, že ak je prítomná leukospermia či chronická infekcia, prebieha bezpríznakovo niekedy až v 70% prípadov. V Česku a zároveň i na Slovensku je chlamýdiová infekcia najrozšírenejšou pohlavnou chorobou, a zároveň chorobou, ktorá je najčastejšie detekovaná u mužov, ktorým sa nedarí počať dieťa.

Odporúčame preto spermiogram odhalí aj bezpríznakovou infekcii. V prípade, že sa muž už dlhší čas zápasí s častejším nutkaním na močenie či s pálením alebo rezaním pri močení či po výrone semena, prípadne ak zaznamená akékoľvek zmeny vo farbe či trebárs konzistenciu semena, mal by čo najskôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc a nechať sa riadne otestovať. Vzhľadom na to, že faktorov, ktoré môžu mať na kvalitu spermií negatívny vplyv, v našom životnom prostredí skôr pribúda, nie je od veci si trebárs i len preventívne nechať vyšetriť spermiogram. Pri hodnotení kvality spermií totiž hodnotíme aj prítomnosť iných buniek, napríklad leukocytov či baktérií, a dosť často sa dá pri tom odhaliť aj skrytá, bezpríznaková infekcie. Tú možno tým pádom zachytiť a vyliečiť včas. V takých prípadoch sa odporúča sexuálna abstinencia, avšak v danom momente je naspoľahlivejší kondóm. Teda v momentoch keď podľahnete.